بهار را دوست دارم

مجموعه دلنوشته‌های من

پاییز

۹ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰
deldar

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ...!

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ...! 

ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ...! 

ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺕُ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ... ! 

ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯿﺎﺷﻮﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ! 

ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ .... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ... ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ .... 

ﺑﺪ ﺟﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ!

۵ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
deldar

دوره ارزانی است

زیبا

چه کسی می گوید که گرانی شده است؟  

دل ربودن ارزان

دل شکستن ارزان 

دوستی ارزان است

دشمنی ها ارزان 

شرافت ارزان 

تن عریان ارزان 

آبرو قیمت یک تکه نان 

و دروغ از همه چیز ارزان تر 

قیمت عشق چقدر کم شده است 

کمتر از آب روان 

و چه تخفیف بزرگی خورده 

قیمت هر انسان!

۶ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
deldar